Βιογραφικο

Αποφοίτησε από την Ευαγγελική Σχολή της Ν.Σμύρνης. Τις Ιατρικές του Σπουδές άρχισε και ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ στην Ορθοπεδική εκπαιδεύτηκε στην Πανεπιστημιακή Ορθοπεδική Κλινική ΚΑΤ (καθ. Γ. Χαρτοφυλακίδης 1986).

Από το 1987 υπηρέτησε σαν επιμελητής στην Μικροχειρουργική Κλινική του ΚΑΤ (Διευθυντής: Ν. Δαούτης), όπου και εξεπόνησε την διδακτορική του διατριβή με άριστα (καθ. Γ. Χαρτοφυλακίδης).

Πολυετείς σπουδές στο Παρίσι (καθ. Alnot, Μικροχειρυργική περιφερικού νεύρου, ενδοσκοπική αρθροσκοπική χειρουργική άνω κάτω άκρου) από όπου ύστερα από εξετάσεις απέκτησε Diplome de Microchirurgie.

Επίσης εκπαιδεύτηκε στο Derby της Αγγλίας (καθ. Frank Burke) στην χειρουργική του άνω άκρου και στο Oslo της Νορβηγίας (καθηγητές Jahn Pahle και J. Teleisnik) στην ρευματοχειρουργική δηλαδή στην χειρουργική των άκρων που προσβάλλονται στις ρευματοπάθειες.

Επί 20ετία σχεδόν υπήρξε βασικός εκπαιδευτής στα σεμινάρια Μικροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Παρακολουθεί ανελλιπώς και σε ετήσια βάση κάθε αξιόλογο ελληνικό ή ξένο συνέδριο είτε ως ακροατής είτε ως εισηγητής με πρωτότυπες ανακοινώσεις.

Από το 1995, διαβλέποντας τις εξελίξεις εκπαιδεύεται συνεχώς σε όλες τις βασικές τεχνικές που αφορούν τους δυο βασικούς άξονες της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας ήτοι τη Μικροχειρουργική, σε ότι αφορά τις κακώσεις μαλακών μορίων του σώματος (τένοντες, νεύρα, αγγεία, οστά) είτε την ενδοσκοπική / αρθροσκοπική χειρουργική σε ότι αφορά την παθολογία μικρών και μεγάλων αρθρώσεων στα πλαίσια της νέας αντίληψης της Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής (Minimal Invasive Surgery).

Από το 2000 διετέλεσε διευθυντής αντίστοιχων μονάδων στα νοσοκομεία Ε. Ντυνάν, Ιατρικό Κέντρο και Ευρωκλινική Αθηνών με πολυάριθμη ομάδα χειρουργών συνεργατών εξειδικευμένων στα ανωτέρα γνωστικά πεδία, που εξυπηρετούνται από τριμελή γραμματεία και εξειδικευμένη ομάδα φυσιοθεραπευτών – συνεργατών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια καλύπτεται όλη η γκάμα της ορθοπεδικής επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και ενδοσκοπικής – αρθροσκοπικής χειρουργικής, σε καθημερινή βάση (χειρουργεία και εξωτερικά ιατρεία) ενώ με την χειρουργική του ομάδα καλύπτει τα έκτακτα περιστατικά 24ώρες το 24ωρο.